KONKURS NA BALU WYDZIAŁOWYM


 

KONKURS NA BALU WYDZIAŁOWYM w dniu 17.05.2019r.

 

REGULAMIN

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

1.       Organizatorem konkursu fotograficznego jest Studio Fotograficzne 2fotografki.pl, którego właścicielem jest Joanna Jawor, prowadząca działalność gospodarczą pn. JWR Horizon Joanna Jawor z siedzibą w Krakowie, ul. Łokietka 240b/8, 31-334 Kraków, NIP 945 205 58 95, zwany dalej „Organizatorem”.

2.       W konkursie mogą brać udział uczestnicy balu wydziałowego odbywającego się 17 maja 2019r. w  Hotelu Swing, znajdujący się na liście obecności organizatorów balu a jednocześnie osoby posiadające aktywne konto na Facebook’u, zwani dalej „Uczestnikami”.

3.       Osoby, które wygrają konkurs, zwanej są dalej „Laureatami”.

4.       W przypadku, gdy Laureat nie odpowie na nawiązany kontakt z Organizatorem w ciągu 24h od otrzymania powiadomienia o wygranej, Organizator dokona ponownego wyłonienia nowego Laureata.

 

WARUNKI KONKURSU

 

1.       Konkurs zaczyna się w dniu 16 maja 2019 o godzinie 12.00 i kończy się w dniu 19 maja o godzinie 23:55..

2.       Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a.       Polubienie Fanpage 2fotografki.pl na Facebook’u

b.       Pełne wypełnienie losu znajdującego się na stolikach uczestników balu i wrzucenie go do skrzynki znajdującego się na recepcji hotelu Swing.

3.       Udział w konkursie równoznaczny jest z akceptacją regulaminu.

4.       Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wyłonienia laureatów konkursu i opublikowania laureatów na profilu Facebook oraz przekazania wygranej zwycięzcom.

5.       Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prezentacji nowych produktów i nowych usług przez kierowanie takich informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną na przekazany przez Uczestników adres e-mail.

6.       Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Laureatów utrwalonego na wykonanych przez Organizatora fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych przez ich publikację na stronie internetowej www.2fotografki.pl, za pośrednictwem portali społecznościowych, tj. Facebook, Instagram, portali branżowych, w portfolio drukowanym, tj. folderach promocyjnych, pokazowych albumach i pokazowych fotoalbumach.

7.       Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na powierzanie przez Organizatora przetwarzania danych osobowych Laureatów podmiotowi przetwarzającemu, który je przetwarza w celu realizacji sesji konkursowej.

 

NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 

1.       Nagrodą w konkursie są 3 sesje fotograficzne dla 3 różnych par.

2.       Każda sesja trwać będzie ok 40 min.  

3.       Laureaci otrzymają po 5 autorsko obrobionych zdjęć w pełnej rozdzielności drogą elektroniczną w formacje jpg.

4.       Miejscami sesji będą do wyboru przez pary:

a.       Brzeg rzeki Wisły/ tramwaj wodny

b.       Las Wolski

c.       Dach kawiarni/restauracji

5.       Miejsca wybierane są jednorazowo.

6.       Wygrani mają czas do 2 miesięcy (od momentu ogłoszenia wyników) na zrealizowanie sesji.

7.       Sesja zostanie zrealizowana przez Studio Fotograficzne 2fotografki.pl

8.       Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w poniedziałek 20 maja 2019r. o godzinie 20.00 na Fanpage Facebook 2fotografki.pl oraz osobnym mailem potwierdzającym na adresy wskazane przez Uczestników konkursu.

9.       Nagroda zostanie przyznana 3 wylosowanym osobom, które spełnią warunki uczestnictwa w konkursie.

10.   Każda z wylosowanych osób zaprasza do sesji partnera/partnerkę.

11.   W przypadku zrezygnowania z umówionej sesji uczestnik powinien poinformować o tym Organizatora telefonicznie lub osobiście. Organizator może wyłonić wtedy kolejnego Laureata .

12.   Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania sesji i przeniesienia jej terminu na inny dzień ustalony z Laureatami.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Właścicielem praw autorskich do zdjęć jest Organizator.

2.     W przypadku dokonywania przez Laureatów publikacji fotografii w sieci Internetowej, Laureat zobowiązuje się do oznaczania fotografii firmą Organizatora, tzn. 2fotografki.pl

3.     Wszelkie informacje związane z przebiegiem konkursu będą przekazywane poprzez stronę https://www.2fotografki.pl/ oraz https://www.facebook.com/2fotografki/?ref=bookmarks

4.     Portal społecznościowy Facebook nie jest organizatorem i nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na profilu konkursu.

 

5.     W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa autorskiegoPowr.io content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional and marketing) to agree to the Powr.io cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Powr.io privacy policy.