KONKURS NA BALU WYDZIAŁOWYM


 

KONKURS NA BALU WYDZIAŁOWYM w dniu 17.05.2019r.

 

REGULAMIN

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

1.       Organizatorem konkursu fotograficznego jest Studio Fotograficzne 2fotografki.pl, którego właścicielem jest Joanna Jawor, prowadząca działalność gospodarczą pn. JWR Horizon Joanna Jawor z siedzibą w Krakowie, ul. Łokietka 240b/8, 31-334 Kraków, NIP 945 205 58 95, zwany dalej „Organizatorem”.

2.       W konkursie mogą brać udział uczestnicy balu wydziałowego odbywającego się 17 maja 2019r. w  Hotelu Swing, znajdujący się na liście obecności organizatorów balu a jednocześnie osoby posiadające aktywne konto na Facebook’u, zwani dalej „Uczestnikami”.

3.       Osoby, które wygrają konkurs, zwanej są dalej „Laureatami”.

4.       W przypadku, gdy Laureat nie odpowie na nawiązany kontakt z Organizatorem w ciągu 24h od otrzymania powiadomienia o wygranej, Organizator dokona ponownego wyłonienia nowego Laureata.

 

WARUNKI KONKURSU

 

1.       Konkurs zaczyna się w dniu 16 maja 2019 o godzinie 12.00 i kończy się w dniu 19 maja o godzinie 23:55..

2.       Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a.       Polubienie Fanpage 2fotografki.pl na Facebook’u

b.       Pełne wypełnienie losu znajdującego się na stolikach uczestników balu i wrzucenie go do skrzynki znajdującego się na recepcji hotelu Swing.

3.       Udział w konkursie równoznaczny jest z akceptacją regulaminu.

4.       Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wyłonienia laureatów konkursu i opublikowania laureatów na profilu Facebook oraz przekazania wygranej zwycięzcom.

5.       Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prezentacji nowych produktów i nowych usług przez kierowanie takich informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną na przekazany przez Uczestników adres e-mail.

6.       Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Laureatów utrwalonego na wykonanych przez Organizatora fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych przez ich publikację na stronie internetowej www.2fotografki.pl, za pośrednictwem portali społecznościowych, tj. Facebook, Instagram, portali branżowych, w portfolio drukowanym, tj. folderach promocyjnych, pokazowych albumach i pokazowych fotoalbumach.

7.       Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na powierzanie przez Organizatora przetwarzania danych osobowych Laureatów podmiotowi przetwarzającemu, który je przetwarza w celu realizacji sesji konkursowej.

 

NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 

1.       Nagrodą w konkursie są 3 sesje fotograficzne dla 3 różnych par.

2.       Każda sesja trwać będzie ok 40 min.  

3.       Laureaci otrzymają po 5 autorsko obrobionych zdjęć w pełnej rozdzielności drogą elektroniczną w formacje jpg.

4.       Miejscami sesji będą do wyboru przez pary:

a.       Brzeg rzeki Wisły/ tramwaj wodny

b.       Las Wolski

c.       Dach kawiarni/restauracji

5.       Miejsca wybierane są jednorazowo.

6.       Wygrani mają czas do 2 miesięcy (od momentu ogłoszenia wyników) na zrealizowanie sesji.

7.       Sesja zostanie zrealizowana przez Studio Fotograficzne 2fotografki.pl

8.       Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w poniedziałek 20 maja 2019r. o godzinie 20.00 na Fanpage Facebook 2fotografki.pl oraz osobnym mailem potwierdzającym na adresy wskazane przez Uczestników konkursu.

9.       Nagroda zostanie przyznana 3 wylosowanym osobom, które spełnią warunki uczestnictwa w konkursie.

10.   Każda z wylosowanych osób zaprasza do sesji partnera/partnerkę.

11.   W przypadku zrezygnowania z umówionej sesji uczestnik powinien poinformować o tym Organizatora telefonicznie lub osobiście. Organizator może wyłonić wtedy kolejnego Laureata .

12.   Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania sesji i przeniesienia jej terminu na inny dzień ustalony z Laureatami.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Właścicielem praw autorskich do zdjęć jest Organizator.

2.     W przypadku dokonywania przez Laureatów publikacji fotografii w sieci Internetowej, Laureat zobowiązuje się do oznaczania fotografii firmą Organizatora, tzn. 2fotografki.pl

3.     Wszelkie informacje związane z przebiegiem konkursu będą przekazywane poprzez stronę https://www.2fotografki.pl/ oraz https://www.facebook.com/2fotografki/?ref=bookmarks

4.     Portal społecznościowy Facebook nie jest organizatorem i nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na profilu konkursu.

 

5.     W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa autorskiego